Новини

Новини (8)

Уважаеми партьори,

Фирма "Бекра" ООД официален представител на немската фрима BERNER GmbH, за пета поредна година взе участие в Международното изложение БАТА АГРО 2018.
Основен акцент на тазгодишното изложение беше системите за съхранение и стелажните системи, с марка BERNER.
Традиционно всеки посетител на нашият щанд получи специални предложения и възможността да се запознае отблизо с новите ни продукти.

С уважение,
Екипът на Бекра ООД

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProId211ceedb05

Уважаеми господа,

В началото на месец септември 2017 г., фирма БЕКРА ООД, взе трето поредно участие в XXV МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО, провеждащо се в гр. Добрич.

На посетителите, бяха представени най-новите продукти на фирма BERNER GmbH, Германия.

За успешното си представяне фирма БЕКРА ООД беше удостоена с ГРАМОТА, която беше връчена на официална вечеря, организирана по случай 25-тата годишнина на Добричкия панаир.

С уважение,
Екипът на Бекра ООД

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProId5b79ab870c

Лого EUЛого РЧР

 

 

 


На 22.05.2017 г. Бекра ООД подписа договор № BG05M9OP001-1.008-1233-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на условията на труд в Бекра ООД".

С изпълнението на проекта ще бъдат закупени активи, благодарение на които ще се постигне подобряване условията на труд във фирма Бекра ООД, в резултат на което ще бъде постигната по-­качествена работна среда и ще бъде осигурена безопасността на служителите по време изпълнението на работните им задължения.

Активите ще се закупят със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", като общата сума на инвестицията е 146 970 лева, от които 100 %, а именно 146 970 лева безвъзмездна финансова помощ.

Обща цел на проекта:

Обща цел на проекта е да се подобри работната среда и качеството на работните места в Бекра ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, подобряване на организацията и условията на труд, както и управлението на човешките ресурси.

Специфични цели на проекта:

 • Подобряване на условията на труд чрез предоставяне на възможност за гъвкаво работно време и отдалечен достъп до работното място чрез разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси;
 • Оптимизиране управлението и развитието на човешките ресурси чрез въвеждане на мерки за ефективни и гъвкави форми на организация на труда, вкл. мерки насочени към лица над 54 г. възраст и удължаване на професионалния им живот – ще бъде постигната чрез разработване на програма за оптимизиране на човешките ресурси, програма за околната среда и внедряване на софтуер за управление на ЧР;
 • Повишаване на производителността на труда – ще се постигне чрез разработване на програмите за ЧР и опазване на околната среда, въвеждане на софтуер, подобряване на местата за отдих, осигуряването на добри и безопасни условия на труд чрез КПС;
 • Повишаване на ефективността на политиката по опазване на околната среда на фирмата – ще се постигне чрез разработване на програмата за околната среда и осигуряване на зелени умения за служителите;
 • Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите и подобряване на техния здравен статус ­ ще се постигне чрез осигуряването на необходимите колективни предпазни средства, осигуряване на обучение за безопасно шофиране, както и чрез осигуряване на подходящо оборудване за местата за отдих;
 • Внедряване на мерки за по-­добро съвместяване между личния и професионалния живот –ще се постигне чрез разработването на програмата за оптимизация на ЧР, внедряването на софтуерна система управление на ЧР и оборудване на местата за отдих;
 • Повишаване качеството на живот на служителите – всички, предвидени в проектното предложение дейности и резултатите от тях, целят и ще доведат до повишаване качеството на живот на служителите в Бекра ООД;
 • Повишаване на комфорта, мотивацията и удовлетвореността на служителите от работата всички, предвидени в проектното предложение дейности и резултатите от тях, целят и ще доведат до повишаване качеството на живот на служителите в Бекра ООД.

Основни дейности по проекта:

 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси ­ обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси;
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси ­ разработване на програма за оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси;
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси ­ програма за въвеждане на иновативен модел за организация на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите ­ осигуряване на средства за колективна защита и осигуряване на обучение на служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите – оборудване на места за отдих и почивка.

Основни резултати:

 • Подобряване производителността на труда, поради оптимизиране на човешките ресурси в предприятието;
 • Избягване на напрежение между служители заради съвпадение на планирани отпуски или служебни пътувания;
 • Създаване на възможност за по­бърза и точна преценка относно необходимостта от повишаване на квалификацията на служителите (вкл. служителите на възраст над 54 г.) предвиждането на допълнителни обучения за тях;
 • Въвеждане на гъвкави форми на заетост, в частност форми на гъвкаво работно време;
 • Предоставяне на възможност за по­-дълго оставане в заетостта на служителите над 54 г. чрез идентифициране на повече възможности за наставничество и възможност за тяхното проследяване;
 • Успешно въведени мерки, свързани с опазване на околната среда;
 • Създадени предпоставки за изграждане на ценни умения (зелени умения) за служителите, които ще подобрят тяхната конкурентоспособност както като персонал на кандидата, така и на пазара на труда като цяло (вкл. на служителя над 54 г. възраст).
 • Подобрени условия на труд за служителите, работещи в администрацията след въвеждане на ергономичното оборудване;
 • Повишена безопасност при изпълнение на работните задължения на търговските помощници след осъществено обучение за безопасно шофиране на 28 търговски представители (помощници);
 • Повишаване на знанията на участниците в движението по отношение повредите, които се нанасят на човешкото тяло при различни скорости по време на сблъсъка;
 • Подобряване здравния статус на служителите чрез възможност за отпочиване и релаксация;
 • Прилагане на мерки за подобряване съвместяването между личния, професионалния и семейния живот;
 • Сплотяване на колектива чрез интерактивни занимания.

Проект BG05М9OP001­1.0081233-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 www.eufunds.bg 

Уважаеми клиенти,

Фирма Бекра ООД, официален представител на немската фирма BERNER за България, участва за поредна година на изложението БАТА АГРО, което се проведе от 16 май до 19 май 2017 г. в гр. Стара Загора.

Там всички посетители имаха възможността да се запознаят отблизо с най-новите и иновативни продукти на фирма BERNER, както и да се възползват от специалните ни предложения.

За тези от вас, които не успяха да ни посетят, както и за всички желаещи да се запознаят отблизо с продуктите марка BERNER, ще имате възможността да ни посетите на Добрички панаир XXV- то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него". То ще се проведе в периода 29 август – 2 септември 2017 г. в гр. Добрич.

Очакваме ви!

С уважение,
Екипът на Бекра ООД

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProIde55744e687

Уважаеми клиенти,

С удоволствие бихме искали да Ви уведомим, че Бекра ООД беше участник в Международното изложение "Селското стопанство и всичко за него", което се проведе в гр. Добрич, както и в есенното издание на Международното селскостопанско изложение BATA Agro в гр. Стара Загора.

Поредното ни успешно участие в тези два престижни форума премина с представяне на нови продукти от каталога на немската фирма BERNER GmbH. За първи път в България бяха представени новите LED работни лампи, мобилен сервиз, работни маси, крикове, нова генерация работни колички и инструменти. Голям интерес бе проявен към новите модели акумулаторни и пневматични инструменти.

На изложенията имахме възможността да се срещнем с много наши утвърдени клиенти, както и да създадем бъдещи партньорства.

Благодарим на тези, които ни посетиха на нашите щандове, а за тези, които не успяха, ще се радваме да ви видим скоро!

С уважение,
Екипът на Бекра ООД

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProId5a82b2cde5

За поредна година Бекра ООД ще участва в изложенията:
   • XXIV- то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него", което ще се проведе в периода 23-27 август 2016 г. в град Добрич, ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ", бул. „25 септември".
   • "Бата Агро 2016 - Есен", което ще се проведе на летището в град Стара Загора от 30 август до 3 септември 2016 г. на щандове №Е18 и №Е19.

Очакваме ви!

Бекра ООД взима участие в изложението Бата Агро Есен в Стара Загора.

То се провежда в периода 8-11.09.2015 на летището до Стара Загора.

Нашият щанд е Е19.

Висококвалифицираните ни служители ще ви помогнат при избора на продуктите ни, задоволяващи вашите нужди и изисквания. Очакваме ви!

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProIdf28221d5ae

Бекра ООД взима участие в изложението "Селското стопанство и всичко за него". То се провежда в град Добрич с организатор Добрички Панаир АД.

Нашият щанд е на разположение на посетителите в периода на изложението 4 – 8 август 2015 г. на адрес: бул. „25 септември"№ 8 гр. Добрич (Варненски път, до сградата на ДАИ).

Висококвалифицираните ни служители ще Ви съдействат за правилния избор на продуктите ни, задоволяващи Вашите нужди и изисквания.

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://site.beckra.eu/index.php/bg/novini#sigProId13c09358ef