Гаранционен и извънгаранционен сервиз Бекра

В нашият сервиз извършваме гаранционни и извънгаранционни ремонти на всички инструменти Berner.

Всяка част от инструмента Berner разполага със собствен артикулен номер.
Това ни позволява изключителна гъвкавост и възможност да удовлетворим всяка нужда от ремонт.